Referat fra Årsmøte på Skytebanen fredag 27.oktober 2018 kl. 18.00.

Oppmøte:
Olav Kasland, Reidar Kilen, Arvid Øygarden, Tor Erik Sivertsen, Olav Kvalem og Geir Venås

1. Valg av ordstyrer og referent

Olav Kvalem fikk begge jobbene

2. Årsmelding fra styret

Ble tatt til etterretning. Arvid fikk flere ekstra klapp på skulderen for gjennomført maling av brakke både ut- og innvendig sammen med et par yngre medarbeidere. «Skytehuset» er noe helt annet nå, og åpner veien for en videre satsing framover. Mange takk til Morten Olav for lån av lift!

3. Økonomioversikt blir lagt fram på møtet.

Økonomioversikten viste at vi hadde 158.477,74 i banken. Dette er en øking med rundt 40.000,- siden forrige år.

4. Valg
Reidar Kilen ønsket avløsning som kasserer, og Arvid Øygarden tok på seg det vervet. Olav Kvalem ønsket avløsning som leiar, og Tor Erik Sivertsen ble valgt som ny leiar.

5. Eventuelt
Det ble en offensiv etterprat der ønsker og mål ble luftet og drøftet. Heriblant: Økt åpningstid, økt konkret satsing på ungdomsarbeid, ladekvelder, jaktfeltskyting. Dette blir noe av det det nye styret skal arbeide med.

Innkalling til Årsmøte på Skytebanen fredag 26.oktober 2018 kl. 18.00.

1. Valg av ordstyrer og referent

2. Årsmelding fra styret
Styret har i perioden bestått av Reidar Kilen (kasserar), Arvid Øygarden (baneansvarlig), Olav Kvalem (leiar), Olav Kasland (arbeidsomt og klokt hode) og Reidar Nordskog med Jan Helge Øygarden for Ungdomsgruppa.
Arbeidet i perioden har bestått av
Maling av brakke utvendig som innvendig. Rydding, arbeid med vei og skiver.
Vi arrangerte Jaktskyting 13. mai. 35 jegere fikk skutt sine 30-prøveskudd
Vi arrangerte 12 skytekvelder fra 24. mai til 13. september der folk kunne få tatt Storviltprøva med et 20-talls hjelpere fra Skyttarlaget. Totalt har mer enn 150 jegere tatt prøva. Det var litt problemer med den svært tørre sommeren, men vi utvidet med noen onsdager for å ta oss inn.
Vi hadde enkelte treningskvelder litt spontant
Vi mottok administrasjonsstøtte fra Seljord Kommune og Gåvemidlar fra SparebankStiftinga Seljord

4. Økonomioversikt blir lagt fram på møtet.

5. Valg:
Olav Kvalem – leiar i dag – ønsker avløsning. Han kan evnt. inntre i ny stilling som sekretær om ønskelig, men det ville vært fint med en yngre kraft som kunne hjelpe til med FB og litt mail etc. Tor-Erik Sivertsen har sagt seg villig til å stille som kandidat til leiarvervet. Reidar Kilen håper at noen kan ta over kasserervervet. Resten av styret er villige til å holde ting i gang en sesong til, men vil mer enn gjerne ha konkurranse om plassene.
—-
De som er vant til styre og stell i lag og bedrifter vil fort se at denne innkallinga har klare mangler. Den er svært uformell for å si det forsiktig. Men slik har det nå vært ei stund i laget. Og det har stort sett fungert til tilfredshet for de fleste. Ettersom vi får struktur kan det komme til å skifte. Alle innspill er velkommen.

Vel møtt!

Stor skogbrannfare og ikke regn i sikte – skal du jakte, må du ta de sjansene til prøva du får…

Vi har allerede hatt opphold i skyteprøvene på grunn av stor skogbrannfare, og det ser ikke til å bli lettere i nærmeste framtid. Meteorologene snakker om mange uker med regn før skogbrannfaren er over. Og de ser ikke tegn til regn ennå.
Så hva gjør vi da? Vi håper, og vil gjøre vårt beste for å få folk klare til jakta.
Vi får se hvordan dette blir, men det ser ut til at 2/8 står i fare.
Følg med her, og spre informasjon.  Du kan også følge på https://www.facebook.com/SeljordSkyttarlag/