Referat fra Årsmøte på Skytebanen fredag 27.oktober 2018 kl. 18.00.

Oppmøte:
Olav Kasland, Reidar Kilen, Arvid Øygarden, Tor Erik Sivertsen, Olav Kvalem og Geir Venås

1. Valg av ordstyrer og referent

Olav Kvalem fikk begge jobbene

2. Årsmelding fra styret

Ble tatt til etterretning. Arvid fikk flere ekstra klapp på skulderen for gjennomført maling av brakke både ut- og innvendig sammen med et par yngre medarbeidere. «Skytehuset» er noe helt annet nå, og åpner veien for en videre satsing framover. Mange takk til Morten Olav for lån av lift!

3. Økonomioversikt blir lagt fram på møtet.

Økonomioversikten viste at vi hadde 158.477,74 i banken. Dette er en øking med rundt 40.000,- siden forrige år.

4. Valg
Reidar Kilen ønsket avløsning som kasserer, og Arvid Øygarden tok på seg det vervet. Olav Kvalem ønsket avløsning som leiar, og Tor Erik Sivertsen ble valgt som ny leiar.

5. Eventuelt
Det ble en offensiv etterprat der ønsker og mål ble luftet og drøftet. Heriblant: Økt åpningstid, økt konkret satsing på ungdomsarbeid, ladekvelder, jaktfeltskyting. Dette blir noe av det det nye styret skal arbeide med.