Innkalling til Årsmøte på Skytebanen fredag 26.oktober 2018 kl. 18.00.

1. Valg av ordstyrer og referent

2. Årsmelding fra styret
Styret har i perioden bestått av Reidar Kilen (kasserar), Arvid Øygarden (baneansvarlig), Olav Kvalem (leiar), Olav Kasland (arbeidsomt og klokt hode) og Reidar Nordskog med Jan Helge Øygarden for Ungdomsgruppa.
Arbeidet i perioden har bestått av
Maling av brakke utvendig som innvendig. Rydding, arbeid med vei og skiver.
Vi arrangerte Jaktskyting 13. mai. 35 jegere fikk skutt sine 30-prøveskudd
Vi arrangerte 12 skytekvelder fra 24. mai til 13. september der folk kunne få tatt Storviltprøva med et 20-talls hjelpere fra Skyttarlaget. Totalt har mer enn 150 jegere tatt prøva. Det var litt problemer med den svært tørre sommeren, men vi utvidet med noen onsdager for å ta oss inn.
Vi hadde enkelte treningskvelder litt spontant
Vi mottok administrasjonsstøtte fra Seljord Kommune og Gåvemidlar fra SparebankStiftinga Seljord

4. Økonomioversikt blir lagt fram på møtet.

5. Valg:
Olav Kvalem – leiar i dag – ønsker avløsning. Han kan evnt. inntre i ny stilling som sekretær om ønskelig, men det ville vært fint med en yngre kraft som kunne hjelpe til med FB og litt mail etc. Tor-Erik Sivertsen har sagt seg villig til å stille som kandidat til leiarvervet. Reidar Kilen håper at noen kan ta over kasserervervet. Resten av styret er villige til å holde ting i gang en sesong til, men vil mer enn gjerne ha konkurranse om plassene.
—-
De som er vant til styre og stell i lag og bedrifter vil fort se at denne innkallinga har klare mangler. Den er svært uformell for å si det forsiktig. Men slik har det nå vært ei stund i laget. Og det har stort sett fungert til tilfredshet for de fleste. Ettersom vi får struktur kan det komme til å skifte. Alle innspill er velkommen.

Vel møtt!