VIKTIG INFORMASJON OM BRANNFARE!

Grunna stor skogbrannfare har me nå fått ei anbefaling frå brannvesenet om å avvente vidare skjoting fram til det kjem nedbør. Me vel å følge dette rådet. Det betyr at bana blir stengt heilt ned fram til det er trygt å skyte att.

Oppstarte jaktskyting 2022

Me startar opp med jaktskjoting torsdag 19. mai kl. 18:00 til 20:00. Deretter vil det være skyting på torsdagar og lørdagar utover våren og hausten. Merk at to av skjotingane er lagt til ein onsdag. Dette er grunna helligdagar som fell på to torsdagar denne sesongen.

Krav til skjoteprøve 2022

For sesongen 2022 er det igjen krav til normal skjoteprøve for alle som skal ta jaktprøve med rifle. Det vil sei 30 treningsskot fordelt på minimum to økter og prøve med fem skot. Seljord Skyttarlag viser til reglar gitt av Miljødirektoratet.

Me ser fram til sesongstart og ynskjer alle velkomne til skjotebanen! Vel møtt.

Oppstart jaktskyting 2021

Då var det igjen klart for jaktskyting. Me startar opp onsdag 12/5 kl 18:00 til 20:00. Deretter vil det være skyting på torsdagar og lørdagar utover våren og hausten. Fulstendig liste ligg ute på Seljord Skyttarlag si Facebook side

Skyteprøve-krav for jaktåret 2021/2022

Grunna corona vil det være tilpassa krav for skyteprøve i jaktåret 2021/2022. Skyteprøva består i utgangspunktet av ein del med 30 obligatoriske skot og ein del med 5 skot mot dyrefigur for rifler.

For kombivåpen, drilling og dobbeltløpa rifle skal det skytas 3 skudd mot dyrefigur.

Miljødirektoratet har nå avgjort at i jaktåret 2021/2022 vil det kun bli krav om at siste del gjennomføras.

– Med regjeringens plan for gradvis gjenåpning av samfunnet vil det fortsatt være nasjonale og lokale smitteverntiltak i perioden skyteprøven skal gjennomføres. Vår vurdering er at en begrenset skyteprøve vil frigjøre kapasitet på skytebanene og være den beste løsningen for å sikre at jegere får kontrollert våpen og ammunisjon før jakta, samt at vi sikrer nødvendige skyteferdigheter, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Seljord skyttarlag ynskjer allikevel alle velkommen til å trene.

Referat fra Årsmøte på Skytebanen fredag 27.oktober 2018 kl. 18.00.

Oppmøte:
Olav Kasland, Reidar Kilen, Arvid Øygarden, Tor Erik Sivertsen, Olav Kvalem og Geir Venås

1. Valg av ordstyrer og referent

Olav Kvalem fikk begge jobbene

2. Årsmelding fra styret

Ble tatt til etterretning. Arvid fikk flere ekstra klapp på skulderen for gjennomført maling av brakke både ut- og innvendig sammen med et par yngre medarbeidere. «Skytehuset» er noe helt annet nå, og åpner veien for en videre satsing framover. Mange takk til Morten Olav for lån av lift!

3. Økonomioversikt blir lagt fram på møtet.

Økonomioversikten viste at vi hadde 158.477,74 i banken. Dette er en øking med rundt 40.000,- siden forrige år.

4. Valg
Reidar Kilen ønsket avløsning som kasserer, og Arvid Øygarden tok på seg det vervet. Olav Kvalem ønsket avløsning som leiar, og Tor Erik Sivertsen ble valgt som ny leiar.

5. Eventuelt
Det ble en offensiv etterprat der ønsker og mål ble luftet og drøftet. Heriblant: Økt åpningstid, økt konkret satsing på ungdomsarbeid, ladekvelder, jaktfeltskyting. Dette blir noe av det det nye styret skal arbeide med.

Innkalling til Årsmøte på Skytebanen fredag 26.oktober 2018 kl. 18.00.

1. Valg av ordstyrer og referent

2. Årsmelding fra styret
Styret har i perioden bestått av Reidar Kilen (kasserar), Arvid Øygarden (baneansvarlig), Olav Kvalem (leiar), Olav Kasland (arbeidsomt og klokt hode) og Reidar Nordskog med Jan Helge Øygarden for Ungdomsgruppa.
Arbeidet i perioden har bestått av
Maling av brakke utvendig som innvendig. Rydding, arbeid med vei og skiver.
Vi arrangerte Jaktskyting 13. mai. 35 jegere fikk skutt sine 30-prøveskudd
Vi arrangerte 12 skytekvelder fra 24. mai til 13. september der folk kunne få tatt Storviltprøva med et 20-talls hjelpere fra Skyttarlaget. Totalt har mer enn 150 jegere tatt prøva. Det var litt problemer med den svært tørre sommeren, men vi utvidet med noen onsdager for å ta oss inn.
Vi hadde enkelte treningskvelder litt spontant
Vi mottok administrasjonsstøtte fra Seljord Kommune og Gåvemidlar fra SparebankStiftinga Seljord

4. Økonomioversikt blir lagt fram på møtet.

5. Valg:
Olav Kvalem – leiar i dag – ønsker avløsning. Han kan evnt. inntre i ny stilling som sekretær om ønskelig, men det ville vært fint med en yngre kraft som kunne hjelpe til med FB og litt mail etc. Tor-Erik Sivertsen har sagt seg villig til å stille som kandidat til leiarvervet. Reidar Kilen håper at noen kan ta over kasserervervet. Resten av styret er villige til å holde ting i gang en sesong til, men vil mer enn gjerne ha konkurranse om plassene.
—-
De som er vant til styre og stell i lag og bedrifter vil fort se at denne innkallinga har klare mangler. Den er svært uformell for å si det forsiktig. Men slik har det nå vært ei stund i laget. Og det har stort sett fungert til tilfredshet for de fleste. Ettersom vi får struktur kan det komme til å skifte. Alle innspill er velkommen.

Vel møtt!

Storviltprøver innstilt inntil videre.

Planlagt storviltprøve 2. august må avlyses på grunn av skogbrannfare. Det er meldt regn i helga, men det monner nok ikke. Meterologene melder at det må regne i flere uker før de skrur av faren for skogbrann. Så før det kommer skikkelig regn i en periode, er det ingenting vi kan gjøre.